HJB Assen


Tel. 0592-405105

Grondverzet

Namens HJB Assen voeren wij diverse grondverzet werkzaamheden uit, daarnaast verrichten wij ook erfverharding en rioleringswerkzaamheden. Op deze pagina vindt u voorbeelden van onze grondverzet, erfverharding en riolerings werken.

Grondverzet werkzaamheden:

 • Grondverzet werk voor cunetten van woningen en bedrijfsgebouwen.
 • Grondvwerk voor cunetten ten behoeve van rioleringen en bestratingen.
 • Grondverzet werk ten behoeve van tuinen, sloten, vijvers enz.
 • Verhuur van grondverzet machines en transportmiddelen (mobiele,-rupskranen van 800 kg tot 25 ton, shovels, vrachtauto's en dumpers)
 • Leveren en aanbrengen van rioleringen, persriool, kabels en leidingen.
 • Drainage ten behoeve van woning, bedrijf, wegen en landbouwgrond.
 • Bronbemaling ten behoeve van cunetten, inclusief plaatsen en onderhoud.
 • Leveren en  aanbrengen van betonplaten, keerwanden, damwanden en beschoeiingen.
 • Levering van grond, zand, grind, stabilisatiezand, teelaarde enz.
 • Afvoer van zand, grond, metselwerk, beton, takken, struiken, stobben enz.

 Grondverzet HJB Assen Grondverzet HJB Assen in uitvoering

Grondverzet werk voor Erfverharding en rioleringen

 • Ontwerpen van al uw bestratingsplannen.
 • Leveren en aanbrengen van alle soorten bestratingen en verhardingen
 • Leveren en aanbrengen van menggranulaat, straatzand, beton, asfalt enz.
 • Grondwerk ten behoeve van de bestratingen (profileren, aftrillen en afwerken)
 • Verhuur van trilplaten, lasers, rijplaten (stalen en kunststof)
 • Leveren en aftrillen van rioleringen ten behoeve van de bestrating incl. kolken, putten enz.
 • Verkeersmaatregelen aanbrengen en in stand houden.

Grondverzet werk rioleringen Grondverzet in uitvoering

Informeer naar de Grondverzet mogelijkheden van HJB Assen 

Weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact met ons op .

 

 


Tel. 0592-405105